Siirry suoraan sisältöön

Kuulumisia SOSTEtalk!-tapahtumasta

Helene Harju

Helene Harju

Minä, syöpä ja työ -hankkeen Helene Harju osallistui lokakuussa Tampereella järjestettyyn SOSTEtalk! -tapahtumaan. 

Monipuolinen seminaari tarjosi ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia sosiaali- ja terveysalan teemoja. Seminaaripäivien aikana kuultiin puheenvuoroja mm. hyvinvointitaloudesta, kansalaisyhteiskunnasta, yksilön vastuusta terveyskeskustelussa, vastuullisesta terveydenhuollosta, potilaiden osallisuudesta lääketutkimuksissa, sosiaaliturvan uudistamisen etenemisestä sekä asiakkaan asiantuntemuksen hyödyntämisestä palvelujen kehittäjänä. 

Miten arvot ohjaavat terveyspoliittista päätöksentekoa 

Tutkijatohtori Johanna Ahola-Launonen Aalto-yliopistosta avasi terveyskeskustelua yksilönvastuun näkökulmasta. Miksi yksilönvastuusta puhuminen hämärtää terveyskeskustelun? 

Miten yksilön terveys muodostuu? Millaisella kaukoputkella katselemme sitä – laajalla vai suppealla? Näihin kysymyksiin Ahola-Launonen toi hyviä näkökulmia esille. Ihmisen toimintaan vaikuttavat monet tekijät, eivät vain ”elintavat ja luonne”. Hän kertoi myös, miksi yksilönvastuun korostaminen terveyskeskustelussa ei toimi.  

Ahola-Launosen esityksestä: Laajempi näkemys ympäristöstä, jossa yksilö toimii.

Taustatekijät vaikuttavat kuitenkin siihen millaisia päätöksiä yksilö voi tehdä terveytensä näkökulmasta, muistuttaa Ahola-Launonen. Esille tuli myös tässä ajassa voimakkaasti näkyvä tiettyjen elintapojen ihannointi. 

Kokemusasiantuntija palvelujen kehittäjänä 

Kokemusasiantuntija Päivi Rissanen (VTT) Mielenterveyden keskusliitosta puhui omasta polustaan potilaasta kokemusasiantuntijaksi. Kuntoutumisen vuosiin mahtui monia kohtaamisia, Rissasen laskujen mukaan 500. Tästä määrästä voi päätellä, ettei kovin monella asiantuntijalla ole ollut kokonaisnäkemystä hänen voinnistaan tai tuen tarpeesta. Tänä päivänä kuitenkin puhutaan asiakkaasta, ja tässä suhteessa onkin tapahtunut myönteistä kehitystä. On ymmärretty osallisuuden merkitys kuntoutumisessa. Kokemusasiantuntijuus on:  

  • uudenlainen tapa toimia ja tehdä työtä 
  • tapa suhtautua asiakkuuteen ja asiakastyöhön 
  • keskeistä yhteistyö ja tasa-arvoisuus 
  • pois potilaan, kuntoutujan ja asiakkaan rooleista 
  • avun saajasta sen tarjoajaksi 
  • kaikilla on omat roolit ja tehtävät 

 Tavoitteissa tulee osana kuntoutumista voimaantuminen, parantaen elämänlaatua sekä sen hallintaa. 

Päivi Rissasen esityksestä: Palveluita kehitettäessä hyödytään kokemustiedon ja tutkimustiedon yhdistämisestä.

Asioita mietitään yhdessä, tuoden palvelunkäyttäjien näkökulma asiakastyöhön, suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Tarkoituksena on saada palveluista parempia, asiakaslähtöisiä. Kokemusasiantuntijana toimiminen voi tuoda merkityksen omalle sairastumiselle. Lopuksi Rissanen listasi monta merkityksellistä asiaa, jotka ovat tärkeitä toimimiselle kokemusasiantuntijana, mm. vaikeiden kokemusten merkitys, kokemustiedon yhdistäminen tutkittuun tietoon, osallisuus, ihmisarvo, sekä toivoa kuntoutujille, omaisille ja työntekijöille. Vaikeasta tilanteesta voi koitua jotain hyvääkin. 

Soste-palkinto jaettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdelle taholle. Ensimmäinen annettiin tärkeästä aiheesta Surevan kohtaaminen -hankkeelle, joka tarjoaa tietoa ammattilaisille siitä, mitä sureva tarvitsee ja mitä ja miten apua ja tukea tulisi antaa. Toinen palkinto myönnettiin ansaitusti Nuorten ilmastoliikkeelle.  

Tapahtumassa kuultua 

Juho Saari: Järjestöillä on tärkeä tehtävä eriarvoisuuden vähentämisessä, vaikuttavan toiminnan järjestämisessä, sekä muutoksen luomisessa.

Juho Saari: Elämme tällä hetkellä neljää aikaa: eriarvoisuuden, vaikuttavuuden, transformaation ja yhteisen hyvän uudelleen määrittämisen aikaa.

Taneli Tikka: Kaikkea mahdollista uutta teknologiaa on tarjolla, mutta asiakkaan pitää pysytellä ajan hermolla, jotta osaa olla vaativa. Kaikki eivät siihen pysty, tässä järjestöt varmasti tarvitaan tukena.

Taneli Tikka: Robotiikka ei voi koskaan korvata ihmisen antamaa empatiaa.

Liisa Partio: Nykyinen sosiaaliturva on moninaisten perheiden vaihteleviin tilanteisiin jäykkä ja vaikeaselkoinen, etuudet matalia. Perusturvan tason nosto on kiireellistä, muutoin monimutkaista mallia ei paranneta nopeilla, yksinkertaisilla ratkaisuilla.

SOSTEtalk!-päätösesityksessä Liina-Kaisa Tynkkynen ja Frank Martela keskustelivat Milla Halmeen kanssa hyvinvointitaloudesta nyt ja tulevaisuudessa. Puheissa tuli esille yhteinen näkemys kansalaisyhteiskunnan roolista muutoksen eteenpäin viemisessä. Talouskasvun sijaan nähtiin päämääränä hyvinvointi. Sijoitus siihen on parasta talouspolitiikkaa. 

SOSTEtalk!-tapahtumassa julkaistiin myös tuore Sosiaalibarometri 2019

Kuvat diaesityksistä: Helene Harju
Kansikuva: Jarno Koskinen / SOSTE