Siirry suoraan sisältöön
Suomen eduskunnan istuntosali

Lupaukset luovat toiveita – mietteitä uudesta hallitusohjelmasta

Matti Järvinen

Matti Järvinen

Antti Rinteen hallituksen visiona on luoda ”osallistava ja osaava Suomi”. Selkeät tilannekatsaukset ja niihin tukeutuvat toimenpidelistat antavat visiolle lupaavan suunnan. Totuutta on kuitenkin haettava yksityiskohdista. Syöpäpotilaan ja potilasjärjestön kannalta niistä löytyy monta myönteistä, mutta myös pohdintaa aiheuttavaa linjausta.

Syöpää sairastavien korviin saattaa kuulostaa hälyttävältä hallituksen terveyspolitiikan tavoite siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. Hyvämaineisesta erikoishoidosta luvataan kuitenkin pitää huolta. Hoitojen yksilöllistyminen edellyttää jatkuvaa ammattilaisten osaamisen parantamista. Hallituksen lupaama genomi- ja biopankkilainsäädäntö vie Suomea uusien hoitojen eturintamaan.

Syövän hoidon vaikuttavuutta luvataan parantaa muun muassa kehittämällä laaturekistereitä. Kehittämisohjelma laaditaan myös turvaamaan ”ihmisarvoa kunnioittava” palliatiivinen, saatto- ja kivun hoito. Toki panostukset terveyden perushoitoon hyödyttävät myös syöpäpotilaita nopeuttamalla hoitoon pääsyä ja tarjoamalla riittävät palvelut hoitojen jälkeen. Sama koskee lupauksia kuntoutuksen kohentamisesta.

Rinteen hallituksella on vahva halu parantaa kansalaisten työkykyä, sosiaalista turvallisuutta ja kaventaa vallitsevia terveyseroja. Meidän syöpäpotilaiden kohdalla tämä antaa tukea pyrkimyksillemme vähentää etenkin alueellista eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä ja lääkkeiden saatavuudessa.

Työllisyyskysymyksissä meidän tulee tarttua hallituksen tarjoukseen parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Suomen Syöpäpotilaat on omilla hankkeillaan tuottanut hyvää tietoa syövän kokeneiden työhön paluun yksilöllisistä edellytyksistä. Luvattu sosiaaliturvan uudistus voi parhaimmillaan täyttää työhön paluuseen liittyviä toimeentuloaukkoja. Sitä on pidettävä silmällä.

Hallituksen hyväntahtoinen lausuma asiakaskeskeisyyden lisäämisestä sotekeskusten palveluissa tarjoaa potilasjärjestöille astinlaudan edistää sairaaloissa nykyistä potilaslähtöisempää hoitokulttuuria. Meidän on myös helppo tukea hallituksen pyrkimystä kehittää laitosten hyvää johtamista ja jakaa ammattihenkilöiden tehtäviä yhä laajemmin eri ammattiryhmien välillä. Potilaslähtöisyys lähtee yleensä potilasvuoteen vierestä.

Ehkä eniten hallituksen ohjelmassa jää järjestöjä pohdituttamaan niiden kannalta elintärkeä toteamus STM:n veikkausvoittovarojen jakamisesta. Avustusten ehtoja uudistetaan siten, että tavoitteena on ”kansanvaltaisuuden lisääminen jakoprosessissa, autonomian kasvattaminen, järjestöbyrokratian vähentäminen ja resurssien siirto hallinnosta avustuksiin”. Ehkä lisäksi tulee jonkinlainen vaatimus toiminnan suuntaamisesta peliriippuvuuden torjumiseen. Aikaa asian pohtimiseen on varsin vähän, sillä uuteen järjestelmään voidaan siirtyä vuoden 2021 avustuksissa.

 

Kuva: Marja Mäkelä / Pixabay