Siirry suoraan sisältöön
Lääkäri ja potilas tietokoneen äärellä

Maailman syöpäpäivä: laadukas syövän hoito huomioi ihmisen kokonaisuutena

Emmi Toivonen

Emmi Toivonen

Vuosittain 4. helmikuuta vietetään maailman syöpäpäivää. Tänä vuonna yksi päivän teemoista on syövän vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Syöpä ymmärretään fyysisenä sairautena, mutta se on hyvin kokonaisvaltainen ja vaikuttaa moniin elämän eri osa-alueisiin, kuten ihmissuhteisiin, työhön ja minäkuvaan.

Yksi keskeinen tapa, jolla syöpään sairastunutta voi tukea jo diagnoosista lähtien, on kunnioittava ja kuunteleva kohtaaminen.

Usein potilaat kokevat, etteivät enää hallitse elämäänsä syöpädiagnoosin jälkeen. Siksi olisi tärkeää, että potilas tulisi kuulluksi ja voisi aidosti osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Tällöin hänellä olisi mahdollisuus tuntea olevansa aktiivinen toimija, eikä pelkkä hoitojen ja erilaisten päätösten kohde.

Laissa on määritelty potilaan oikeudet ja niihin kuuluvat muun muassa oikeus saada tietoa omasta terveydentilasta sekä eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi hoitopäätökset pitäisi tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Käytännössä potilaan oikeudet eivät kuitenkaan aina toteudu, eivätkä potilaan yksilölliset tarpeet tule välttämättä huomioiduiksi.

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama INEXCA-hanke tutki syöpäpotilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta. Suomessa kyselyyn vastasi yli 200 potilasta, jotka arvioivat saaneensa pääasiassa erittäin hyvää hoitoa. Parannettavaakin löytyi. Esimerkiksi oman hoidon suunnitteluun osallistuminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen hoidolle yhdessä henkilökunnan kanssa kaipasivat vastaajien mielestä kehittämistä.

Potilaat olivat toivoneet myös empaattisuutta viestintään ja että lääkäri varmistaisi, että potilas on ymmärtänyt saamansa tiedon oikein. Diagnoosi olisi potilaiden mukaan hyvä kertoa rauhallisessa paikassa, kiireettömästi ja kasvokkain. Toiveena oli myös, että sama lääkäri pysyisi mukana koko hoitoprosessin ajan.

Vaikka tutkimuksessa puhuttiin potilaiden saamasta hoidosta terveydenhuollossa, ovat tuloksista nousseet toiveet varsin tärkeä viesti meille kaikille, jotka kohtaamme syöpään sairastuneita – oli se sitten perheenjäsenenä, ystävänä tai työn kautta.

Nämä ovat pieniä, inhimillisiä tekoja, joilla voimme tukea syöpään sairastunutta. Maailman syöpäpäivän kunniaksi (ja kaikkina päivänä sen jälkeen) me voimme kaikki ottaa vinkistä vaarin ja kohdata syöpään sairastuneen myötätuntoisesti ja kunnioittaen.

 

Lähteet: World Cancer Day 2019, STM: Potilaan oikeudet, Finlex: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, Itä-Suomen Yliopisto: Uutiset
Kuva: CC0 / Pixabay