Siirry suoraan sisältöön
Stetoskooppi lääkäritakin päällä

Millaista hoitoa potilaalle? – Ymmärtävää vaalikeskustelua

Matti Santalahti

Matti Santalahti

Monen mielestä sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen rahoitus ei ole riittävällä tasolla, minkä takia potilaat eivät saa uusimpia hoitoja. Jos näin on, onko vastaus rahan lisääminen järjestelmään? Vai pitäisikö meidän paremmin ymmärtää hoitojen hyödyt potilaille ja yhteiskunnalle?

Näin esiteltiin Vertex Pharmaceuticalsin vaaliwebinaari 17.3.2023.

Tilaisuuden panelistit löysivät yli puoluerajojen yksimielisyyden asioissa, jotka tekevät terveydenhuollon parantamisesta sekä välttämättömän että vaativan. Keskeisiksi osoittautuivat asiat, joissa useimmissa ollaan vasta alussa.

Tärkeintä on yhdessä oppia ymmärtämään.

Priorisointi – millaista hoitoa?

Priorisointi on hoidon järjestämistä oikeudenmukaisesti silloin, kun kaikille ei voida taata parasta tiedettyä hoitoa.

Webinaarissa aluksi esiintyi tohtoritutkija Ilona Kousa. Hän oli mukana kirjoittamassa viime elokuussa julkaistua Terveyden palveluvalikoiman priorisointi -raporttia.

Raportti päätyi ymmärtävän keskustelun tarpeeseen:

  • ”Kansalaisilla, ammattilaisilla ja päättäjillä on erilaiset lähtökohdat osallistua priorisointikeskusteluun.
  • Etenkin kansalaisille priorisoinnin tarve ja käsitteet ovat vieraita.
  • Monet yleisesti käytetyistä priorisointiperiaatteista ovat hyväksyttäviä, mutta tärkeysjärjestyksen määrittely on vaikeaa.
  • Yhteinen kieli ja tietouden lisääminen viestinnällä parantaisivat valmiuksia keskustella priorisointiperiaatteista. ”

Potilasjärjestö – osa hoitopolkua

Webinaarissa nähtiin tärkeäksi, että potilasjärjestöjen toiminnan edellytyksiä vahvistetaan. Useampi panelisti sijoittaisi kuvitellusta 100 miljoonasta eurosta merkittävän osan potilasjärjestöihin. Vertaistuki tukkii aukkoja, joita hoitojärjestelmässämme vielä on.

Etenkin harvinaissairauksien kasvava potilasjoukko kokee jäävänsä tyhjän päälle vielä sittenkin, kun diagnoosiin on päästy. Erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhoito ja potilas itse etsivät käsikirjoitusta harvinaisen sairauden arjelle. Siinä tilanteessa on välttämätöntä, että potilas voi alkaa hahmottaa sairautensa koko kuvaa yhdessä vertaistensa kanssa.

Vaikuttavuus – potilaan kuuntelu tärkeää

Lääkkeen vaikuttavuus ratkaisee, millaista hoitoa potilas tulee saamaan tai millä jatketaan; tietenkin myös hoidon/lääkkeen korvattavuus potilaalle riippuu tästä.

Yleisissä niin sanotuissa kansansairauksissa vaikuttavuusarvioinnin tueksi on usein saatavissa tilastollisesti merkitsevää perustietoa.

Harvinaissairauksissa on meneteltävä toisin. Potilasta on kuunneltava: miten sairaus vaikuttaa hänen arkeensa. Vasta silloin voidaan tehdä päätöksiä niistä vaikutuksista, mitä hoidolta vaaditaan.

Tukea valintojen tekoon

”Millaista hoitoa potilaalle?” on lääkärin työssä jatkuvia valintoja. Ymmärrettävästi valinnoissa, priorisoinnissa, on vaikeata tasapainoilua:

  • ”Onko sittenkin hoidettava jokaista potilasta kaikin keinoin?
  • Pitäisikö potilaan maksaa enemmän omasta hoidostaan, jos hän omalla toiminnallaan edistää sairauden kehittymistä?
  • Pitäisikö pyrkiä parantamaan koko väestön terveyttä, vaikka rahaa tämän takia riittäisi yhden potilaan kalliiseen hoitoon?
  • Ensimmäiseksi pitää hoitaa ne vakavasti sairaat ihmiset, joilla on edessä eniten terveitä elinvuosia ”
  • Jne.

Webinaarin panelisteissa oli muun muassa eri puolueiden lääkäreitä. He totesivat varsin tärkeäksi, että saisivat työnsä valintoihin yleisesti sovittua tukea yhteiskunnalta: millaista hoitoa potilaalle.

Hyvä alku tulevalle hallituskaudelle oli, että ainakin tässä tilaisuudessa käytiin asiasta rauhallisen paneutuvaista ja ymmärtävää vaalikeskustelua.

 

Kuva: Marcelo Leal/Unsplash