Siirry suoraan sisältöön
Turkooseilla ja valkoisilla pillereillä kirjoitettu sana health keltaiselle taustalle

Osaatko lukea terveyttä?

Matti Järvinen

Matti Järvinen

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä käsiteltiin äskettäin terveyden lukutaitoa (health literacy). Perinteisesti kömpelöllä käsitteellä on tarkoitettu ihmisen terveystietoutta eli kykyä tuntea terveyteen liittyviä riskejä ja hakea niihin apua.

Nykyään se sisältää ajatuksen ihmisen terveystietoisuudesta, joka auttaa häntä tunnistamaan oireita, tekemään valintoja elintavoissaan, osallistumaan omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin, ymmärtämään oman toiminnan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön sekä vaikuttamaan yhteiskunnan terveyspäätöksiin.

Terveystietoudesta on tullut itsenäinen terveystekijä. Sen merkityksen on tunnustanut vastikään mm. maailman terveysjärjestö WHO.

Syöpäpotilaalla terveystietoisuudesta on apua hänen potilaspolkunsa joka käänteessä: diagnoosia odotellessa, sen ja hoidon ymmärtämisessä, hoitopäätöksissä sekä hoidon jälkeisessä sopeutumisessa arkeen.

Oikea-aikainen, luotettava ja ymmärrettävä tieto hälventää epätietoisuutta ja auttaa häntä saamaan otteen hoidostaan ja elämän hallinnastaan. Hänestä tulee asianosainen.

Terveystietoisuudella on monenlaisia ulottuvuuksia. Tuoreessa EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa eli Europe’s Beating Cancer Planissa potilaiden tietoisuus nähdään yhtenä tekijänä pienentää syövän hoidon eriarvoisuutta eri maiden ja alueiden välillä. Eriarvoisuutta löytyy myös Suomessa. Meillä sen yhtenä lähteenä asiassa on nähty mm. perheiden varallisuuserot.

Terveystiedon riittävyys on kysymys sinänsä. Ulottuvuuksia löytyy siinäkin. Yksi niistä on potilaan odotukset ja järjestelmän tarjoama tieto. Syöpäpotilaan kohdalla asia konkretisoituu esimerkiksi silloin, kun hän saa tiedon diagnoosistaan.

Lääkärin tapa antaa tietoa ja suhtautua potilaaseen voi heijastua koko hoitopolun ilmapiirissä. Potilaan elämäntilanne, kulttuuritausta, digitaidot ja valmiudet haastavat tiedon riittävyyden. Potilaan ja hänen elämäntilanteensa tuntemus on avainsana. Sitä voi kutsua yksilölliseksi, potilaslähtöiseksi tai -keskeiseksi tai yksinkertaisesti inhimilliseksi tavaksi toimia.

 

Kuva: Miguel Á. Padriñán / Pexels