Siirry suoraan sisältöön
Kädet pitelevät yhteensopivia palapelin paloja mustavalkoisessa kuvassa

Suomen Syöpäpotilaat 50-vuotistarkastuksessa

Matti Santalahti

Matti Santalahti

SSP piti syyskokouksensa, vuotuisen jäsenkokouksensa, 13.11.2021. Katsottiin mitä on edessä alkavalla taipaleella. Paljon tekemistä. Kohta alkava toinen 50-vuotiskausikin tarjoaa järjestöllemme paljon työtä syöpäpotilaiden edun varmistamiseksi yhteiskunnassa.

Yhdistyksemme ei ole mahtava ja edunvalvonta, perustehtävämme, on yhä vaativampaa. Mistä saadaan voimavaroja? Mistä lähdetään – mikä on viisikymppisen SSP:n kunto?

Suomen syöpäpotilaat ry auttaa

Potilasjärjestömme antaa apua siihen, että me syöpään sairastuneet saamme hyvää hoitoa. Meillä tulee olla hyvän elämän puitteet ja mahdollisuudet, sairauden sallimassa arjessa. Ja potilasnäkökulman tulee olla aktiivisesti läsnä siellä, missä syöpäasioita käsitellään.

Mitä SSP tarvitsee jatkoon – missä kunnossa viisikymppinen on?

Talous ja toimisto

Syksyn jäsenkokous käsitteli yhdistyksemme taloutta. Sen todettiin olevan kunnossa. SSP:n toimisto pystyy pienuudestaan huolimatta menestyksellisesti suoriutumaan myös edunvalvontatehtävistään. Meillä on yhä kasvavat potilasverkostot ja hyvä sarja potilasoppaita sekä muukin tiedon tarjonta on mallikelpoista.

Myös monipuoliset yhteydet ja verkostot niin kotimaassa kuin pohjoismaittain ja yleiseurooppalaisittain ovat hyödylliset ja toimivat. Perusta on kunnossa.

SSP:n sisäinen kehitys

Potilasjärjestössämme on pitkäjänteisesti kehitetty sellaisia toimintatapoja, jotka mahdollistava hyvän yhteiskunnallisen reagointikyvyn myös tulevaisuudessa: edunvalvonta eri muodoissaan ja hankkeissaan, syöpätiedon tuottaminen, potilasvalmennus, viestintä, tutkimushankeyhteydet, viranomaisyhteistyö, vakiintuva kansainvälistyminen…

Potilasverkostot

Jokaisen työ on tärkeää. SSP on myös sisäisesti vahva. Meillä saa kokeneemmalta vastauksen, kun uutena potilaana kysyy jotain verkostokeskustelussamme. Tämäkin on arjen hyvää edunvalvontaa, yksilötasolla: varmistetaan, ettei kenenkään syöpäpotilaan tarvitse jäädä yksin ongelmansa kanssa.

Monipuolinen vapaaehtoistyö

SSP antaa syöpäpotilaille monipuolisesti mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön. Meitä on monessa: alueellisessa toiminnassa, potilasraadeissa, neuvottelukunnissa, viranomaisten potilaselimissä, tutkimushankkeissa, syöpäjärjestöissä, eurooppalaisessa syöpä- tai potilasjärjestötoiminnassa…

Vapaaehtoistyö ja edunvalvonta

Vapaaehtoistyökin voi olla mitä parhainta edunvalvontaa. Sen tällaista luonnetta voidaan jopa kehittääkin. Aika pitkällä jo ollaan. Suurissa yhteiskunnallisissa asioissa – kuten SOTE ja syöpätutkimus rahoituksineen – tulee varmasti olemaan paljon tekemistä. Paljon sellaista, jossa myös potilasvoimin – plussana – päästään lähemmäs arkea kuin periaatelausumissa.

SSP:n hallitus

Hallitus voi olla tärkeä voimavara SSP:n edunvalvonnassa. Hallituksemme toimii yhteistyössä SSP:n toimiston kanssa, uuden puheenjohtajamme johdolla. Voimme vähintään ylläpitää SSP:n arvostettua asemaa syöpäkentän yhteiskunnallisena toimijana. Auttajana. Edunvalvojana.

Edunvalvonnan yhteistyö

Saamme voimavaroja perustehtäväämme, kun toimimme yhteistyössä muiden kansa: muut syöpäpotilasjärjestöt, muut järjestöt, yhteisöt, harvinaissairaudet…

SSP on hyvä kumppani. Meillä on talous ja toimintatavat kunnossa, vankka kulttuuri ottaa potilaat mukaan edunvalvontaan, kokemusta yhteiskunnan päättäjien kanssa keskustelemisesta.

Tavoitteet

Edessä on paljon tekemistä. Pidetään kiinni hyvistä asemistamme, myös yhteistyöstä. Kanssatoimijat arvostavat Syöpäpotilaita. Toivotaan, että alkavallakin 50-vuotiskaudella yhteistyö muiden syöpätoimijoiden kanssa antaa meille voimavaroja syöpäpotilaiden auttamiseen.

Sen lisäksi, että säilytämme ne aktiiviset otteet ja toimintatavat, joita meille on kehittynyt, päivitetään auttamisen tavoitteet. Meillä on muuttuvassakin maailmassa hyvät mahdollisuudet. Viisikymppinen on hyvässä kunnossa.

 

P.S. Haluamme auttaa. SSP haluaa auttaa ja me potilaat haluamme auttaa. Syksyisessä 50-vuotisjäsenkokouksessa filosofi Frank Martela antoi meille matkaevästä:

”Tärkeätä ja merkitykselliseksi tekevää työssä (ja elämässä) on se, että voimme työssämme auttaa muita”.

Muistetaan tämä. Se on hyvä saate SSP:n alkavalle 50-vuotistaipaleelle. Ja vahva viesti myös meille potilaille, vapaaehtoisille. Haluamme auttaa.

 

Kuva: CC0 / Pixabay