Siirry suoraan sisältöön
SSP-logo beigellä taustalla

Suomen Syöpäpotilaat ry kertoo toiminnastaan, osa 1: Mihin syöpäpotilaiden omaa järjestöä tarvitaan?

Suomen Syöpäpotilaat ry

Suomen Syöpäpotilaat ry

Suomen Syöpäpotilaat ry on valtakunnallinen syöpäpotilasjärjestö. Mitä järjestö tekee? Mitä ovat potilasverkostot? Millaisia opaskirjasia järjestö tuottaa? Mihin syöpäpotilaiden omaa järjestöä tarvitaan? Näihin asioihin pureudumme ”Suomen Syöpäpotilaat ry kertoo toiminnastaan” -blogisarjassa.

**********************************************************************

Suomen Syöpäpotilaat ry:n (SSP) sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus on turvata syöpäpotilaiden tasa-arvoinen hoito sekä syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä hyvä elämänlaatu sairaudesta huolimatta.
(Suomen Syöpäpotilaiden säännöt, pykälä 2)

Syöpäsairaudet yhteiskunnallisena haasteena

Uusien syöpätapausten määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana. Vaikka syöpäkuolemien määrä on merkittävästi vähentynyt, on syöpäkuolleisuudessa suuria eroja eri syöpätyyppien välillä.

Syöpä on Suomessa edelleen toiseksi yleisin kuolinsyy. Suomessa todetaan nykyisin yli 35 000 uutta syöpätapausta vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2018 syöpään kuoli miltei 7000 miestä ja 6000 naista. Elossa olevilla suomalaisilla on todettu yhteensä lähes 300 000 syöpätapausta.

Ennusteiden mukaan syöpään sairastuvien määrä kasvaa, kun väestö ikääntyy. Hoitojen kehittyessä yhä suurempi osa syövistä voidaan parantaa. Myös parantumatonta syöpää sairastavien ihmisten elinaika pitenee uusien hoitojen ansiosta.

Syöpä on tunnistettu merkittäväksi terveyshaasteeksi koko maailmassa. Syöpä on yksi EU:n painopisteistä terveyden alalla. Komission poliittisissa suuntaviivoissa on syöväntorjuntaa koskeva suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita kehittämään syöväntorjuntaa ja -hoitoa sekä vähentämään syövän aiheuttamaa kärsimystä. EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa on nostettu korkealle syöpäpotilaiden, syövästä selvinneiden sekä heidän perheidensä ja hoitajiensa elämänlaadusta huolehtiminen.

Suomessa rakennetaan kansallisen ja alueellisten syöpäkeskusten yhteistyöllä uudenlaista toimintamallia syöpien hoidossa. Tavoitteena on koordinoida vahvemmin kansallisesti kliinistä syöpätutkimusta sekä palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaista voimavarojen käyttöä syövän hoidossa.

Syöpäpotilasjärjestöä tarvitaan vaikuttamaan siihen, että sairastuneiden ja heidän läheistensä ääni kuuluu terveydenhuollossa tavoitteiden asettelussa ja sairaanhoidon priorisoinnissa sekä toiminnan järjestämisessä yhdenvertaisesti syöpäsairaudesta tai sairastuneen asuinpaikasta riippumatta.