Siirry suoraan sisältöön
Euroopan unionin lippu liehuu

Tavoitteena terve Eurooppa

Matti Järvinen

Matti Järvinen

Terveysasiat kuuluvat EU:ssa jäsenvaltioiden ratkaisuvaltaan. Se rajoittaa mahdollisuuksia löytää yhteisiä tapoja ja säännöksiä, joilla vähennettäisiin jäsenmaiden välillä olevia suuria terveyseroja. Siksi monet terveyshankkeet junnaavat paikallaan jäsenmaiden erilaisten intressien ja tottumusten vuoksi.

Tällä hetkellä kiistanalaisin asia on pyrkimys yhtenäistää lääke- ja terveysteknologian käyttökelpoisuuden arviointia (HTA*) EU:n alueella. Osa jäsenmaista, Suomi siinä joukossa, ei kannata pakollista järjestelmää, vaan haluaa toteuttaa arviointia ainakin osaksi omista lähtökohdistaan. Potilasjärjestöt ovat voimakkaasti ajaneet EU:n alueelle yhtenäistä ja velvoittavaa HTA:ta.

EU:n parlamenttivaalien lähestyessä tietoisuus jäsenmaiden suurista terveyseroista on herättänyt keskustelua EU:n valtuuksien syventämisestä terveysasioissa. Joukko nykyisiä meppejä on jo tehnyt asiassa aloitteita.

Syöpäpotilaiden kannalta lupaavalta tuntuu puhe eurooppalaisen syöpäsuunnitelman (European Cancer Plan) aikaan saamisesta. EU-komission puheenjohtajaksi pyrkivä saksalainen Manfred Weber on luvannut vaikuttaa sen toteutumiseen, mikäli valinta osuu häneen. Myös jotkut nykyiset Mepit ovat esittäneet ajatuksia kansallisten syöpäohjelmien tehokkaammasta koordinoinnista ja kattavista investoinneista niiden toteuttamiseksi.

Intressiryhmillä on erilaisia toiveita ja käsityksiä syöpäsuunnitelman sisällöstä ja laajuudesta. Jotakuinkin yksimielisiä ollaan siitä, että suunnitelman tulisi toteuttaa kolmea toisiaan tasapainottavaa tavoitetta. Ne ovat alan innovaatioiden (mm. lääkekehitys, uudet hoitomuodot) tukeminen, tasa-arvoinen ja oikea-aikainen hoitoon pääsy (mm. HTA – yhtenäisyys) sekä terveysjärjestelmien kestävä kehitys (etenkin rahoituksen turvaaminen). Perimmäisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n jäsenmaiden ja alan muiden toimijoiden yhteistyötä ja siten tehostaa syövän hoitoa.

Hankkeelle saattaa löytyä potentiaalia myös EU-komission tutkimusrahoitusta koskevissa kaavailuissa. Tavoitteena on keskittää rahoitus viiteen monen miljoonan euron arvoiseen “kuuhun kurkottavaan” (moonshot) tutkimuskokonaisuuteen (mission). Syövän tutkimus näyttäisi saavan siitä oman “kuulentonsa”.

Euroopan syöpäpotilaiden keskusjärjestö ECPC (European Cancer Patient Coalition) valmistelee omia ehdotuksiaan parlamenttivaalien meppiehdokkaille. Niistä tärkeimpiä aiheita ovat HTA-direktiivin maaliin saattaminen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen, jäsenmaiden ylirajaisen terveydenhoidon helpottaminen, tasa-arvoinen ja oikea-aikainen pääsy yksilölliseen hoitoon sekä syöpätutkimuksen rahoituksen turvaaminen. Samalla halutaan muistuttaa siitä, että terveysnäkökulma tulisi saada osaksi kaikkia elämänalueita ja poliittisia hankkeita koskevia päätöksiä.

Vaaliteemat edellyttävät ehdokkailta varsin hyvää perehtymistä terveydenhoidon tilaan Euroopassa. Suomessa potilasjärjestöjen olisikin hyvä purkaa nämä teemat kansallisiksi kysymyksiksi ja tarjota niitä eväiksi ehdokkaille. Niillä olisi silloin käyttöä myös tulevissa omissa eduskuntavaaleissa.

 

*HTA eli Health Technology Assessment

 

Kuva: CC0, Pixabay