Siirry suoraan sisältöön
Inge-Brit Barkholt

Terveisiä työelämästä: Toivotuksia työhön paluuseen ja hoitopolulle

Inge-Brit Barkholt

Inge-Brit Barkholt

Hyvään hoitosuhteeseen tulisi kuulua potilaan kokonaisvaltainen hoito – ei pelkästään itse syövänhoito. Hoitojen alkuvaiheessa on tärkeää kartoittaa sairauden lisäksi potilaan elämäntilanne, mm. perhe, tukiverkosto, työ ja harrastukset.

Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä hoitojen alkuvaiheessa, kun mietitään sairausloman tarpeellisuutta. Osa hoidoissa käyvistä työssä olevista potilaista haluaa tehdä työtä, mutta suurin osa on hoitojen aikana sairauslomalla. Oma kokemukseni on, että työhön palaamisesta keskustelua ei käydä erityisen systemaattisesti.

Hoitopolun aikana, jo alkuvaiheessa, on hyvä käydä tarkemmin keskustelu potilaan työn sisällöstä, mitä työ on pitänyt sisällään ja millaisia resursseja se on vaatinut ennen sairautta. Suuntana tulisi aina kuitenkin sairaudesta huolimatta olla paluu normaaliin arkeen hoitojen jälkeen. Se on oleellinen lähtökohta, kun mietitään töihin paluuta hoitojen jälkeen.

Työterveyshuollon roolin tulisi olla hyvin vankka hoitopolun aikana. Kuukauden sairauspoissaolon jälkeen tulee olla yhteistyöneuvottelu työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tämän neuvottelun näkisin hyvin tärkeänä. Työhön paluu herättää mietteitä itse sairastuneessa, mutta myös työnantajassa. Työhön paluu voi tuntua kovin etäiseltä vielä kuukauden sairausloman jälkeen, jos hoitojen on arvioitu esim. kestävän puoli vuotta. Tässä kohtaa on tärkeää ottaa esille osasairausloman turvin mahdollisuus työhön paluuseen. Kaikkien osapuolten on hyvä tunnistaa ja tiedostaa hoitojen jälkeiset mahdolliset työhön vaikuttavat haittavaikutukset. Työelämä vaatii usein 100% panosta työntekijältä ja tämä voi olla hoitojen jälkeen haaste. Huomioitavaa on myös mahdolliset muutokset työelämässä.

Työterveyshuollon tärkeän roolin lisäksi sairaalan sisällä jokaisen työikäisen potilaan hoitopolkuun tulisi kuulua tavata kuntoutusohjaaja työhön liittyvissä kysymyksissä.

Välillä olen kuullut sekä aiemmassa että nykyisessä työssäni syöpään sairastuneen toteavan, että ”voidakseen olla sairas täytyisi jaksaa paljon – terveen tavoin. On niin paljon asioita, joista pitäisi tietää ja ottaa selvää”. Tämä kertoo osaltaan hoitojen todellisuudesta – potilaat saavat Suomessa syövän kannalta todella hyvää ja laadukasta hoitoa, mutta potilaan kokonaisuuden hoitaminen ei ole aina itsestään selvää. Potilaalla olisi hyvä olla oma ”asiamies” – läheinen, joka kulkisi mukana hoitopolun joka vaiheessa kuuntelevina korvina ja kysymässä niistä asioita, joita ovat yhdessä miettineet.

Miten sitten syöpäyhdistys voi auttaa potilasta ja hänen omaistaan – se voi antaa neuvoja ja tukea sekä toivoa. Neuvontahoitajat kuuntelevat, opastavat ja neuvovat potilasta sairauden eri vaiheissa. Neuvontahoitaja voi toimia kuuntelijana ja keskustelijana liittyen ajatuksiin sairaudesta selviytymisestä, perhesuhteista, työstä, unettomuudesta, asioiden järjestämisestä ja byrokratiaviidakossa selviämisestä. Neuvontahoitajat eivät puutu sinänsä potilaan saamaan hoitoon vaan neuvovat ja opastavat tarvittaessa oikean avun äärelle. Syöpäyhdistykset järjestävät monia erilaisia kuntoutus- ja virkistyskursseja joissa potilas voi tavata vertaisiaan ja saada perspektiiviä omiin asioihin.

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat toimipisteet ovat Helsingissä, Lahdessa, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa.

Mitä toivoisin Sinulle – työhön paluuta suunnitteleva tai työtä etsivä syöpään sairastunut:

  • jos olet työelämässä, ole avoin työterveyshuollon tarjoamalle tuelle, vaadi myös sitä, jos sitä ei sinulle tarjota
  • käy keskustelua mahdollisuudesta osa-aika sairausloman turvin töihin paluuseen riittävän ajoissa
  • ole yhteydessä työkavereihisi ja esimieheesi sairausloman aikana
  • ole yhteydessä ystäviisi
  • muistele taitojasi ja luota niihin
  • ole avoin kaikenlaisille uusille ideoille työhön liittyen – moni on myös tehnyt elämässään suunnan vaihdon sairautensa myötä
  • siinä määrin kuin voit hoitojen aikana – huolehdi terveellisistä elintavoista
  • ole itsellesi armollinen
  • hae apua, kun koet että mieltä painaa erilaiset asiat – usein matalan kynnyksen alueellasi toimivan syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja voi olla riittävä keskustelutuki ja -apu

Elämässä tarvitaan välillä perspektiiviä asioihin, katso silloin kokonaisuutta. Anna ajatuksien tulla ja mennä, hahmota laaja näkökulma, jossa taivas on vain rajana. Lähde sitten katsomaan mitä yksityiskohtia näkyy ja usein voit yllättyä miten erilaisia asioita sieltä voi tulla eteen – jotain ennen näkemätöntä ja kokematonta.

Juurtua syvään,
kasvaa korkeutta,
tulla sitkeäksi,
suorista selkänsä,
säilyttää sydämensä,
rakastaa loppuun saakka.
Kivutta ei selviä kukaan.
~Hannele Helin

Inge-Brit on aikaisemmin toimiessaan osastonhoitajana ja sairaanhoitajana seurannut syöpään sairastuneiden hoitopolkuja jo pidemmän aikaan. Hän on mukana myös työelämähankkeen ohjausryhmässä – hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Kuvat ovat kirjoittajan omia.