Siirry suoraan sisältöön
Laboratorionäytteitä käsitellään, lähikuva

Tutkimuksella tulevaisuuden toivoa

Matti Santalahti

Matti Santalahti

Hankaluuksia. Keskustelussa meidän potilaiden kesken on vakiopuheenaiheena, miten se ja se lääke on osoittautunut osalle sopimattomaksi. Diagnoosin jälkeen on lähdetty lääkärin osoittamalla ”vakiohoidolla” liikkeelle, mutta joillekuille, aika monille, on tullut tarpeettomia hankaluuksia. Toivottua tehoa ei ole ollut, vointi on huonontunut, sopimattomuuden myötä hoidosta on ollut seurauksena arkea vaikeuttavia oireita.

Monelle meistä tämä kaikki on tarkoittanut samalla pidentynyttä poissaoloa työstä, johon palaaminen olisi muutoin ollut jopa mahdollista. Hankaluutena on siis useimmiten lääkkeen yleisyys, samanlaista hoitoa kaikille tätä syöpää sairastaville.

Täsmähoitojen tutkimusta

Suurissa sairaaloissamme paitsi hoidetaan syöpäsairauksia, myös tutkitaan niitä ja niiden hoitoa, usein yhteistyössä yliopistojen kanssa. Eräs keskeinen asia on koettaa selvittää, miten päästäisiin täsmähoitoon. Kutakin potilasta hoidettaisiin niin, että hoidossa otettaisiin huomioon potilaan yksilölliset ominaisuudet.

Jo nyt on tehtynä ja tekeillä huomattava määrä ”perinteisiä” tutkimuksia syöpäsairauksista ja niiden hoitamisesta. Syöpiä on paljon, tutkimuksia tarvitaan valtavasti.

Tulevaisuuden tekoa

Yliopistojen yhteydessä toimivien tutkimus- ja kehitysinstituuttien tehtävänä on mahdollistaa se, että tutkimuksilla on saavutettavissa tuloksia äärettömän laajassa syöpäsairauksien kentässä, kentän koosta huolimatta. Yksi merkittävistä toimijoista on iCAN lippulaivahanke, joka tähtää yksilöllisen syövänhoidon läpimurtoihin.

Muita suuria hankkeita ovat syövän immuunihoitoihin keskittyvä Cancer IO ja biopankkinäytteitä tutkimuksissaan hyödyntävä FinnGen. Nämä ovat kehittäneet ja kehittämässä mm. menetelmiä, joilla pystytään hallitsemaan nimenomaan tutkimuskentän vaativuus ja laajuus. Lisäksi menetelmillä pyritään syöpäpotilaan täsmähoitoon.

Välttämättömänä lisänä on biopankkitoiminta. Tarvitaan varsin paljon systemaattisesti kerättävää näyteaineistoa potilailta, jotka ovat halunneet esim. hoitonsa yhteydessä mahdollistaa syövänhoidon tutkimus- ja kehitystyötä.

Voimavaroja

Tulevaisuuden tekemisen pääosassa ovat tutkijat. He tekevät välttämättömän perustyön, ovat välttämätön inhimillinen voimavara. Tutkijasta alkaa ketju lupaavista tutkimustuloksista kliinisiin tutkimuksiin, liittyen sekä uusien täsmälääkkeiden kehittämiseen että jo olemassa olevien lääkkeiden uusien käyttöaiheiden tutkimukseen, jotta saadaan kullekin potilaalle sopiva syövänhoito.

Taloudelliset voimavarat ovat tietenkin myös välttämättömiä ja niitä tarvitaan todella paljon. Tulevaisuuden syöpäpotilaiden kannalta on välttämätöntä, että ketjussa on riittävästi lääketeollisuuden rahoittamana myös loppupää: lääkkeiksi saattaminen ja kasvaville täsmähoidon markkinoille toimittaminen.

On hyvä mainita vielä (edellä mainittu) tutkimuksen mahdollistaja: näytteen antaja ja tutkimukseen osallistuva potilas. Tämän voimavaran riittävyyden kannalta on tärkeätä, että suomalaiset tuntevat riittävästi lääkekehityksen ketjua ja että moni on halukas osallistumisellaan mahdollistamaan tutkijoiden työtä.

Tulevaisuuden toivoa

Syöpäsairauksien potilasjärjestöt on otettu hoito- ja tutkimustahoilta hyvin mukaan tulevaisuuden syövänhoidon kehittämiseen. Järjestöjen osallisuus merkitsee, että ne tälläkin tavalla voivat olla mukana tuottamassa meille potilaille tärkeintä: toivoa.

 

Kuva: Belova59Pixabay