Siirry suoraan sisältöön
Viidakkomaisema palmunlehtien välistä kuvattuna

Webinaarissa kuultua: Syöpäpotilaan etuusviidakko

Marketta Liljeström

Marketta Liljeström

Keskiviikkona 27.5. järjestettiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n ensimmäinen webinaari. Tilaisuudessa sukellettiin erilaisten etuuksien ja palveluiden viidakkoon oman työelämäkoordinaattorimme Mari Bergmanin, Kelan vastaavan asiantuntijalääkäri Katariina Klintrupin sekä Uudenmaan TE-palveluiden asiantuntijoiden Sari Tuomisen ja Kristi Arusoon johdolla. Asiantuntijat avasivat korona-ajan vaikutuksia etuuksiin ja palveluihin, mutta webinaarissa käsiteltiin etuusviidakkoa laajemminkin syöpään sairastuneen näkökulmasta.

Webinaarin tavoitteena oli, että osallistujilla olisi entistä parempi ymmärrys siitä, mitä heille on tarjolla ja kenen puoleen kääntyä erilaisissa tilanteissa. Luonnollisesti webinaarissa käsiteltiin myös koronaepidemian aikaisia erityisiä etuuksia ja epidemian vaikutuksia etuuksien hakemiseen. Tässä kirjoituksessa teen muutamia nostoja webinaarin runsaudensarvesta.

Kelan etuudet koronan aikana

Katariina Klintrup kertoi, että Kelan hakemusten määrä on kasvanut koronan aikana, etenkin toimeentulotuen osalta. Työttömyysturvan varaan on päätymässä arvioiden mukaan jopa 30 000 henkilöä lomautusten vuoksi ja työmarkkinatuen varaan yrittäjiä 60 000. Lisäksi yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen saajien määrä on kasvamassa.

Sairastuneille ja altistuneille maksetaan tukia tartuntatautipäivärahasta ja sairauspäivärahasta. Tartuntapäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös, eli esimerkiksi pelkkä työnantajan kehotus jäädä kotiin ei riitä tuen myöntämiseen. Lisäksi tarvitaan myös työnantajan ilmoitus poissaolosta ja poissaoloajan palkasta. Webinaarin aikaan tartuntapäivärahapäätökset tulivat kahdessa viikossa.

Kalliiden syöpälääkkeiden korvausoikeus on usein kolme vuotta, mutta koronan vuoksi Kela on automaattisesti lisännyt kestoa 9 kuukaudella. Tällä päätöksellä haluttiin helpottaa asiakkaiden tilannetta, joiden vastaanottoaikoja oli peruttu tai siirretty koronaepidemian vuoksi. Kela on lähettänyt kirjeen kaikille, joita pidennys koskee.

Apteekit voivat tällä hetkellä poiketa toimitusväleistä yhdellä viikolla, jotta voidaan vähentää ylimääräisiä apteekkikäyntejä. Kun kalliita syöpälääkkeitä voi yleensä ostaa kuukauden annokset, jousto mahdollistaa sen, että lääkkeitä voi hakea jo kaksi viikkoa ennen lääkkeiden loppumista. Kolmen kuukauden erissä annettavia lääkkeitä voi puolestaan noutaa jo kuukautta ennen lääkkeiden loppumista tavallisen kolmen viikon sijasta. Jousto on voimassa lokakuun loppuun saakka.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, johon vaikuttavat kaikki perheen tulot ja varat (ml. Kelan maksamat etuudet). Sitä myös myönnetään vasta kun muut etuudet, kuten esimerkiksi työttömyysetuus, eivät tule kyseeseen. Koronaepidemian aikana voidaan tehdä maksusitoumuksia, jos asiakas ei voi odottaa tilisiirtoa.

Karanteenissa olevan asiakkaan kohdalla myös toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä. Jos tiliotteen toimittaminen ei ole mahdollista, hyväksytään myös pankkiautomaatista tulostettu tosite tai kuvakaappaus mobiilipankin tilitapahtumista.

Korona on vaikuttanut myös kuntoutukseen. Kesäkuun alusta on voitu taas jatkaa kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta. Palveluntuottajat voivat kuitenkin oman arvionsa mukaan harkita käytännön järjestelyjä ja on otettava huomioon kuntoutettavan mahdollinen kuuluminen riskiryhmään.

Jos kuntoutuja ei halua toistaiseksi osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen, esimerkiksi kuntoutuskurssille, kannattaa ensin keskustella palvelutuottajan kanssa. Kieltäytyminen on mahdollista – kurssille voi tällöin hakeutua myöhemmin.

Tällä hetkellä Kela-taksia käyttävien matkoja ei yhdistellä, eli samaan kuljetukseen ei tule muita asiakkaita. On tärkeää muistaa pyytää todistus lääkäriltä oikeudesta taksin käyttöön ja käyttää keskitettyjä tilausnumeroita. Aluevälityskeskukseen ei tarvitse antaa mitään omia tietojaan, esimerkiksi riskiryhmään kuulumisesta syöpähoitojen vuoksi, mutta itse toki voi halutessaan kertoa.

Samoin, jos tarvitsee kyydin koronatestiin, on kyydin syystä hyvä mainita. Kun julkisia kulkuyhteyksiä on harvennettu, voidaan taksia käyttää myös väleillä, joille yleensä on tarjolla julkisia kulkuvälineitä.

Huhtikuun alusta alkaen koronavirustutkimuksesta ja vasta-ainetestistä on maksettu Kela-korvauksia. Klintrup tosin muistutti, että vasta-ainetestit ovat sen verran epävarmoja, että niitä ei yksittäisten potilaiden kohdalla suositella.

Toukokuun alusta yksinkertaistettiin etäpalveluiden, kuten esimerkiksi chat-palvelujen tai videovastaanottojen, korvaamista. Vaateena on, että asiakas pystytään käytetyssä palvelussa tunnistamaan luotettavasti ja vastaanotosta tehdään asiakasmerkinnät. Esimerkiksi reseptin uusiminen, tekstiviesti tai sähköposti ovat korvattavuuden ulkopuolella.

Klintrup kertoi myös vammaistuesta ja eläkettä saavan hoitotuesta. Näihin korona ei ole vaikuttanut, mutta ne ovat tärkeitä syöpään sairastuneille ja usein huonommin tunnettuja.

Vammaistuki on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneelle, kun sairaudesta aiheutuneen toimintakyvyn heikkenemisen arvioidaan kestävän ainakin vuoden ajan ja avuntarve on riittävän suuri. Eläkkeen saavan hoitotuessa keskeistä on tarvittavan avun määrä sekä kustannukset ja avuntarve kestää myös vähintään vuoden. Nämäkin tuet kannattaa ottaa lääkärin vastaanotolla puheeksi, jos toimintakyky alenee syövän tai syöpähoitojen vuoksi.

TE-palvelut

TE-palveluiden osuudesta vastasivat Sari Tuominen ja Kristi Arusoo. He keskittyivät puheenvuoroissaan etenkin osatyökykyisille hyödyllisiin palveluihin.

Joskus työnhakijoilla on huolta ”Ö-mappiin” joutumisesta, jos mainitsee sairaudestaan tai huolista työkyvyn suhteen TE-palveluissa. Sari Tuominen muistutti kuitenkin, että tällaista mappia ei ole, vaan osatyökykyisiä palvellaan kaikilla TE-palveluiden palvelulinjoilla. TE-palvelut eivät myöskään saa tietoa asiakkaiden terveydentilasta muualta kuin asiakkaalta itseltään.

TE-toimistoon voi ilmoittautua asiakkaaksi myös vaikka olisi työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta työhönpaluu kiinnostaisi esimerkiksi osa-aikaisesti. TE-palvelut voivat myöntää palkkatukea työkyvyttömyyseläkkeellä oleville.

Työnhakijaksi voi ilmoittautua Oma asioinnissa, verkkolomakkeella tai Suomi.fi-sivustolta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Koronatilanteen vuoksi 30.6. saakka Oma asioinnissa ei vaadittu työllistymissuunnitelman päivittämistä tai palvelutarvetta koskeviin kysymyksiin vastaamista.

Heinäkuun loppuun saakka 31.7. saakka TE-toimisto voi antaa suoraan etuuslausunnon lomautetuille ilman opiskelun, yrittäjyyden tai vapaaehtoistyön selvittämistä. Yrittäjät puolestaan voivat hakea Kelasta työttömyysetuutta 30.6. asti, mikäli työnteko yrityksessä on päättynyt koronaepidemian vuoksi.

Jos riskiryhmäläiselle tarjotaan työtä, joka ei hänelle sovellu, on otettava yhteys TE-palveluihin ja esitettävä lääkärintodistus. Työtarjouksesta ei voi kuitenkaan suoraan kieltäytyä koronatilanteeseen vedoten. Oma riskiryhmään kuuluminen kannattaa luonnollisesti ottaa huomioon itse, kun miettii, millaisia työtehtäviä ylipäätään kannattaa hakea.

Jos osatyökykyinen ei saa ammatillista kuntoutusta eläkevakuutusyhtiöstä, pyritään TE-palveluissa etsimään työkykyä tukevia palveluita. TE-palveluista on mahdollista saada esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjausta. TE-toimiston psykologille voi soittaa maanantaisin ja torstaisin klo 12.00–16.00 numeroon 0295 020 720, jos haluaa pohtia vaihtoehtojaan. Tutumpia palveluita ovat erilaiset valmennukset.

Jos työnsaanti on vaikeutunut sairauden vuoksi, on TE-palveluiden kautta mahdollista päästä työkokeiluun, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Osatyökykyisen kohdalla palkkatuki voi myös auttaa työllistymisessä – se voi olla jopa 50 prosenttia kokonaispalkkauskustannuksista. Palkkatuki haetaan yritykselle ja työnhakijan täytyy toimittaa TE-palveluihin lääkärintodistus. Myös yritystoiminnan käynnistämiseen voi saada tukea. Lue lisää osatyökykyisen työllistymisen tukemisesta.

Tuominen myös muistutti etuusjärjestelmämme hankalasti hahmotettavasta kohdasta: kun 300 päivän sairauspäiväraha on käytetty, on ilmoittauduttava TE-palveluiden asiakkaaksi, koska takautuvasti ei voi ilmoittautua! Näin kannattaa tehdä myös, jos kuntoutustukipäätös viivästyy syystä tai toisesta. Ilmoittautumalla turvaa mahdollisuutensa saada työttömyysetuutta ajalta, jolloin ei saa vielä kuntoutustukea.

Terveyteen liittyvistä asioista Tuominen nosti esiin myös, että karenssia ei tarvitse pelätä, jos työsuhde päättyy terveydellisistä syistä. Silloinkin tarvitaan lääkärinlausunto TE-palveluita varten.

Arusoo kertoi omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella. Se on mahdollista, jos TE-toimisto arvioi, että päätoimiset opinnot lisäävät mahdollisuuksia työllistyä, jolloin opintoja voidaan tukea maksimissaan kahden vuoden ajan. Opintopaikka on haettava itse.

Lyhytkestoisesti voi opiskella 6kk ajan, mikäli se edistää työllistymistä. Lyhytkestoisten opintojen aikanakin on velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Yksi TE-toimiston tehtävistä on tunnistaa työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat työkyvyn arviointia. TE-palvelut tekevät lähetteen ja pyytävät asiakkaalta suostumuksen, että TE-palvelu saa myös palautteen arviosta, jotta työnhakijalle osataan tarjota oikeat palvelut.

Arusoo esitteli myös TE-palveluiden erilaisia valmennuspolkuja, joita voidaan käyttää silloin kun työnhakijalla on terveyshaasteita: näitä ovat mm. työpolku ja urapolku.

Jos osatyökykyinen työnhakija tarvitsee erityisiä työvälineitä tai vaikka apua toiselta työntekijältä, työnantajalle voidaan myöntää työolosuhteiden järjestelytuki. Jos apuväline jää työnantajalle työsuhteen jälkeen, voi TE-palvelu myöntää tämän järjestelytuen. Jos työväline jää kuitenkin asiakkaalle, terveydenhuollon apuvälineyksikkö on usein oikeampi osoite.

Arusoo muistutti myös mahdollisuudesta hakea todistus osatyökykyisyydestä. Se saattaa olla ratkaiseva, jos hakee töihin suurtyönantajalle (=palkkamenot yli 2 milj. /vuosi). Tällöin suurtyönantajan maksuluokkaan ei vaikuta, jos työntekijä joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle.

Uudenmaan TE-palveluiden työkykykoordinaattorit ovat tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta tyokykykoordinaattori.uusimaa@te-toimisto.fi ja uusimaalaiset työnhakijat voivat suoraan ottaa yhteyttä heihin, jos työkyky huolettaa. Muualla päin Suomea asuvien kannattaa tiedustella oman alueensa toimistoista, kenen puoleen voi kääntyä työkykyasioissa.

Lämpimät kiitokset asiantuntijoille! Järjestelmämme on monimutkainen, kannattaakin rohkeasti hakea tukea ja apua. Toivon, että webinaarin osallistujille ja tämän blogin lukeneille muodostui edes hieman selkeämpi käsitys siitä, millaista tukea on saatavilla ja mistä sitä voi pyytää.

 

Kuva: Chris AbneyUnsplash