Siirry suoraan sisältöön

Myeloomalääkkeen pistäminen terveydenhuollon toimipaikoissa

Apteekin työntekijä lääkekaapilla

Kartoitimme 8.12.2022-15.1.2023 välisenä aikana myeloomaverkostossa kyselyllä “Daratumumabin injektion ihon alle toteutuminen terveydenhuollossa” ja siihen mahdollisesti liittyviä haasteita. Tietoomme on tullut ongelmia daratumumabin käytöstä tilanteissa, kun potilas on yrittänyt saada itse apteekista noudettua lääkevalmistetta injektiona ihon alle terveydenhuollon toimipaikassa.

Daratumumabia voi antaa ainoastaan terveydenhuollon ammattilainen. Daratumumabia voidaan antaa joko sairaalassa infuusiona (tiputuksena) laskimoon tai injektiona ihon alle. Suurin osa myeloomapotilaista saa daratumumabin injektiona ihon alle ja ainoastaan noin 5 % infuusiona. Toteutettu kysely koski ainoastaan injektiona ihon alle annettavaa lääkettä ja kyselyyn pyydettiin vastauksia sekä sairastuneilta että heidän läheisiltään Suomen Syöpäpotilaat ry:n myeloomaverkostossa (jäseniä on 792).

Kyselyyn kertyi yhteensä 14 vastausta. Vähäinen vastaajamäärä kertoo ainakin siitä, että tätä lääkevalmisteen annostelutapaa ei tunneta. Kaikki vastaajat olivat iältään 46-79 vuoden väliltä ja naisten osuus oli 79 %.

Vastaajista 79 %:lle lääkäri oli määrännyt daratumumabi-lääkevalmisteen. Lääkemääräyksen saaneista (n=11) haasteita saada injektio pistetyksi koki 2 henkilöä sairaalassa tai muussa terveydenhuollon toimipaikassa, kun potilas asioi itse tuodulla ja apteekista saadulla injektiolla. Vastaajista 7 henkilöä ei ollut kokenut haasteita ja loput 2 henkilöä ei osannut sanoa oliko kokenut haasteita injektion piston kanssa. Joku vastaaja oli jopa jäänyt ilman injektiopistoa, kun sairaalassa oli epäselvää, kuka pistoksen antaa.

Haasteita lääkkeen injektiona ihon alle saamisessa ilmeni kuudella henkilöllä, jotka olivat seuraavista sairaanhoitopiireistä: Helsinki ja Uusimaa, Kanta-Häme, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi.

Kysymyksen “Keneltä olet/läheinen on saanut ohjeita daratumumabin käytöstä (voit valita useamman vaihtoehdon)?” vastauksissa korostuivat erityisesti syöpäsairaanhoitaja (9 henkilöä), syöpälääkäri (7 henkilöä) ja muu sairaanhoitaja (1 henkilö). Vastaajat olivat saaneet ohjeita myös netistä ja lääkeyrityksen edustajalta.

Vastaajat toivoivat saavansa ohjeita daratumumabin käytöstä (n=9, valittujen vastausten lukumäärä 16) syöpäsairaanhoitajalta (8 henkilöä), syöpälääkäriltä (6 henkilöä), apteekkihenkilökunnalta (1 henkilö) sekä lääkeyrityksen edustajalta (1 henkilö).

Injektion saamisen onnistumiseen vaikutti kyselyvastausten perusteella ensisijaisesti syöpäsairaanhoitajan ammatillinen osaaminen sekä potilaan oma rooli.

Olen saanut injektion sairaalassa. Tämä toimintatapa tuntuu helpolle, luotettavalle ja turvalliselle.

~Kyselyyn vastaaja

 

Minulle pistetään XX-syöpäpolilla viikon välein. Tarkka seuranta 4 tuntia eka kerralla, toisella vain tunti ja sen jälkeen saa lähteä heti kotiin. Eka kerran illalla tuli flunssan kaltaisia oireita, mutta meni yön aikana ohi.

~Kyselyyn vastaaja

 

Ohjeistus ajan tasalle, toimintatavat selkeiksi

Suomen Syöpäpotilaat ry pitää tärkeänä, että terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekkien saama ohjeistus on ajantasaista, toimintatavat ovat selkeitä sekä sairastuneille yhdenvertaisia ja ymmärrettäviä. Kelan sivuilla on esimerkkejä muiden lääkevalmisteiden vastaavista tilanteista, jotka eivät vaadi lääkäriä tai lääkärin seurantaa ja joissa sairastunut saa suoraan apteekissa lääkkeen korvattuna. Kyselyselvityksen merkittävin tulos on se, että potilaat eivät asiaa tunne.

Daratumumabista on saanut 1.1.2023 alkaen erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella 1534. Sitä ennen lääke on ollut peruskorvattava (40 %) korvausoikeudella 3060 (1.5.2022 alkaen). Lue lisää kesäkuussa ja joulukuussa 2022 julkaisemistamme uutisista. Voi olla, että koska korvattavuus on sen verran tuore, ei prosessi ole vielä ehtinyt vakiintua.

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolujen syöpä. Myeloomaan sairastuu Suomessa vuosittain noin 400 henkilöä. Sairauden hoidon onnistumisen mahdollisuudet ovat suuremmat, kun hiljattain diagnoosin saaneen potilaan on mahdollista saada ko. lääkevalmistetta jo ensilinjassa Kela-korvattuna ennen autologista kantasolusiirtoa sekä siinä tapauksessa, että potilas ei sovellu autologiseen kantasolusiirtoon tai silloin, kun potilas on jo aiemmin saanut muuta hoitoa.

Byrokratia ja järjestelykysymykset eivät voi olla esteenä sille, että potilas saa hänelle sopivaa lääkettä, jolle on Suomessa korvattavuus. Potilaiden parhaan edun puolesta puhuvat myös EHA-ESMO Clinical Practice -ohjeistukset vuodelta 2021.

Suurin osa ko. valmistetta käyttävistä potilaista hyötyisi injektiota helpottavasta ohjeistuksesta. Myös potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on tärkeä varmistaa, että valmisteen saa läheisestä terveydenhuollon yksiköstä ilman lääkärin seurantaa. Myös Blood-julkaisussa ilmestynyt Yamamoto, Minakata, Koyama et al. artikkeli “Daratumumab in first-line therapy is cost-effective in transplant-eligible patients with newly diagnosed myeloma” (2022) tukee kustannustehokkuuden näkökulmaa ensilinjan hoidossa.

Yhtenä toimintamallina voisi olla yhteistyösopimus potilaan lähiapteekin ja sairaalan tai muun terveydenhuollon toimipisteen kanssa, jolloin lääkeinjektio kulkeutuu suoraan terveydenhuoltoon ja potilas saan laskun apteekista Kela-korvattuna. Näin toimitaan jo esimerkiksi gosereliini-implantaatin kanssa ainakin joissain terveydenhuollon toimipisteissä mm. eturauhas- ja rintasyövän hoidossa.

Lisätietoa daratumumabista löytyy suomeksi Euroopan lääkeviraston (EMA) sivuilta.

 

Kuva: Caiaimage/Agnieszka Wozniak/iStock