Siirry suoraan sisältöön

Nivolumabin ja relatlimabin yhdistelmä hyväksytty edenneen ihomelanooman ensilinjan hoitoon

Lääkeaineita erikokoisissa lasipulloissa, mustavalkokuva

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 19.12.2023 suosituksen, jonka mukaan nivolumabin ja relatlimabin yhdistelmä kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan.

Yhdistelmä hyväksyttiin edenneen ihomelanooman ensilinjan hoitoon aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla nuorilla, joilla melanooma on lähettänyt etäpesäkkeitä tai sitä ei voida kirurgisesti poistaa. Lisäksi kasvainsolujen PD-L1:n ilmentymistaso tulee olla alle 1 %.

Palko edellyttää lisäksi, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat julkista tukkuhintaa alemmasta hinnasta.

Nivolumabi ja relatlimabi ovat vasta-aineita, joista nivolumabi sitoutuu T-solujen PD-1- reseptoreihin ja relatlimabi LAG-3-reseptoriin. Molempien reseptorien samanaikainen esto lisää T-solujen aktiivisuutta, jotta elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja.

Nivolumabi-relatlimabi -yhdistelmähoidolla saavutettiin tutkimuksen koko potilasjoukossa 22 % pienempi taudin etenemisen tai kuoleman riski pelkkään nivolumabi-hoitoon verrattuna. Myyntiluvan mukaisella rajatulla potilasjoukolla (PD-L1 ilmentymä alle 1 %) riski oli 32 % pienempi. Palkon näkemyksen mukaan tulokset ovat kliinisesti merkittävät.

Nivolumabi-relatlimabi-yhdistelmähoitoa saaneilla havaittiin vaikeita ja hoidon lopettamiseen johtaneita haittatapahtumia enemmän kuin ainoastaan nivolumabia saaneilla.

Koska Palko edellyttää, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat julkista tukkuhintaa alemmasta hinnasta, kestänee prosessissa vielä jonkin aikaa siihen, kunnes tämä yhdistelmähoito on potilaskäytössä sairaaloissa.

 

Lue lisää Palkon sivuilta

 

Kuva: National Cancer InstituteUnsplash