Siirry suoraan sisältöön

Brexitin seuraukset huolettavat Euroopan potilasjärjestöjä

Brexit versus EU

EU:n ja Britannian takkuilevat Brexit-neuvottelut herättävät huolta Euroopan potilasjärjestöissä. Ne pelkäävät, että potilaiden ja julkisen terveydenhuollon kannalta merkittävät yhteistyöasiat jäävät varjoon tiukan neuvotteluaikataulun paineissa.

Näkyvimmin asiaan ovat ottaneet kantaa lääkefirmat, joiden mielestä lääkkeiden saatavuuteen ja lääkekokeilujen jatkuvuuteen tulee ongelmia ilman yhteisiä pelisääntöjä. Tällä hetkellä Britanniasta viedään 45 miljoonaa lääkelähetystä EU:n alueelle, josta vastaavasti tuodaan vain 37 miljoonaa kappaletta. Tämä alijäämä voi kaupan nykysäännöksillä johtaa lääkepulaan EU:ssa.

Lääkkeiden saatavuuden ja uusien hoitoteknologioiden käyttöönoton turvaamisen ohella potilasjärjestöt listaavat monia muitakin potilaan hyvinvointia koskevaa asiaa, joista tulisi voida siirtymävaiheessa sopia.

Käynnissä on useita terveysalan tutkimusohjelmia, joissa Britannia on vahvasti mukana. Niiden jatko tulisi turvata luomalla lääketieteen tutkimuksille yhteiset puitteet, joilla taataa vapaa tiedonvaihto ja osallistuminen eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön. Tavoitteena on turvata Euroopan johtava asema alan tutkimuksessa. Potilaan kannalta tämä on tärkeää erityisesti lääke- ja hoitokokeiluihin pääsyn kannalta.

Potilaiden hoidossa tulee jatkaa nykyistä vastavuoroista järjestelyä, jossa potilailla on mahdollisuus saada parasta tarjolla olevaa hoitoa riippumatta siitä, missä he kulloinkin EU ja Brexit alueella oleskelevat. Siihen liittyy myös yhteistyö kulkutautien ja muiden terveysuhkien torjumiseksi. Potilasturvallisuuden ohella asialistalle kuuluu tiiviin yhteistyön turvaaminen terveyden edistämisessä.

European Cancer Patient Coalitionin (ECPC) ja European Patient Forumin (EFP) pääasiassa laatimassa raportissa muistutetaan myös tarpeesta turvata molempien osapuolten terveysalan ammattilaisten koulutusmahdollisuudet ja yhdenmukaiset ammatilliset pätevyysvaatimukset. Toisaalta halutaan jatkaa hälytysjärjestelmää epäkelpojen hoitojen torjumiseksi.

Lue potilasjärjestöjen raportti Prioritising patient safety and public health across Europe post-Brexit

 

Teksti: Matti Järvinen
Kuva: Pixabay CC0 Creative Commons